Pernille Melsted Præsenterer

Bliv Certificeret Anger Facilitator™

Nyt hold i 2024

Anger Facilitator Uddannelsen er den eneste specialiserede uddannelse med særligt fokus på vrede, grænsesætning og behovsformidling.

Du får et indgående kendskab til et område, som kun få er eksperter i, og vil kunne hjælpe mennesker – i både private og professionelle sammenhænge – til at:

 • kunne sige det, der er svært at få sagt
 • sætte sunde grænser
 • bede om det, de har brug for

– uden drama, aggression eller skam.

Det er en uddannelse, der beskæftiger sig med årsagerne til, at vi er, som vi er, og gør, som vi gør. Vores vredesmønstre er oftest tillærte. Og de kan ændres.

På Anger Facilitator uddannelsen, får du konkrete redskaber til at hjælpe andre til at

 • forstå sig selv og deres vredestype
 • forstå deres mønstre og forsvarsmekanismer
 • forstå deres over- og underreaktioner
 • reparere fortidens sår, så deres effekt ikke forvrænger proportionerne (og kommunikationen) i nutiden
 • kommunikere tydeligere, ærligere og mere autentisk.

Uddannelsen er til dig, der vil facilitere dette arbejde med dine klienter som fx coach, terapeut, familierådgiver eller bruge redskaberne som fx lærer, leder

Maks. 20 deltagere

Gruppens størrelse er tilpas lille til at føle sig tryg, men også tilpas stor til at der er personer og situationer nok til at spejle sig i og masser af sparring.

Deltager på 2022-holdet

Alt materialet er så gennemarbejdet og professionelt. Så fedt!

Man får gode modeller, som er nemme at omsætte og brug i terapeutisk arbejde.

Materialet er omfattende, grundigt, struktureret. 

Det er første gang jeg har været på en uddannelse, hvor der har været så meget styr på indholdet, og også så meget og så rigt et indhold.

Deltager på 2022-holdet

Anger Facilitator Uddannelsen er et sted, hvor man kan lære alt det, ingen har lært en før. Det man ikke kunne lære fra sine forældre eller i skolen. Det der kommer i vejen mellem venskaber og andre forhold – det lærer man om her. Man lærer det af den bedste og mest ordentlige underviser, man overhovedet kunne drømme om. Og man bliver dygtig.

Tjek om Anger Facilitator Uddannelsen er for dig

 • har svært ved at sætte grænser
 • har svært ved at sige nej
 • sætter sig selv til side for at ”bevare den gode stemning”
 • har svært ved at mærke, håndtere eller udtrykke deres vrede
 • bider vreden i sig eller skammer sig over den
 • bliver skuffede, frustrerede eller sårede i stedet for at blive vrede
 • føler sig needy og skamfulde over deres behov
 • har svært ved at bede ærligt og direkte om det, de har brug for
 • er konfliktsky eller pleasende
 • glider af, udskyder eller ignorerer problemer, der skal tages hånd om
 • holder igen med berettiget kritik
 • tøver med at sige deres mening af frygt for at andre bliver sure eller vil straffe eller afvise dem
 • tøver med at give fx medarbejdere feedback på adfærd, der ikke er i orden eller opgaver, der ikke bliver løst godt nok
 • ikke ved hvordan de skal sige det, de gerne vil sige
 • ofte ender med at pakke tingene så meget ind, at budskabet bliver utydeligt
 • har en meget kort lunte
 • har svært ved at styre deres temperament
 • reagerer med eksplosiv eller uproportioneret vrede
 • lader deres vrede gå ud over de forkerte
 • hurtigt bliver provokeret eller tager ting meget personligt
 • har mistet venner, kærester eller job på grund af deres temperament

Så er Anger Facilitator-uddannelsen skabt til dig.

 • sætte grænser på en tydelig og respektfuld måde
 • kommunikere klart og autentisk med empatien i behold
 • turde konfrontere grænsesoverskridende adfærd
 • anmode om ændringer på en måde, der skaber lydhørhed
 • mærke og udtrykke behov
 • sige det, der skal siges og gøre det, der skal gøres – tydeligt, i tide og med blik for relationen
 • udtrykke deres følelser mere ærligt
 • reflektere over egne mønstre, triggers og over- (eller under-)reaktioner
 • vurdere og proportionere deres respons
 • forberede svære samtaler
 • formulere en svær besked eller et vanskeligt budskab
 • facilitere en anger release process med dine klienter
 • skabe et trygt rum, hvor dine klienter kan få frit løb for deres følelser 
 • tilbyde fysiske, forløsende vredesøvelser til dine klienter
 • hjælpe dine klienter til større selvtilgivelse
 • håndtere konflikter uden at være følelseskaprede
 • stå fast (hvis de har tendens til at glide af eller lade ting passere)
 • give slip (hvis de har tendens til at ville have ret, eller at tingene skal gøres på deres måde)
 • forstå andre menneskers reaktioner – uden at give køb på deres egne værdier og beslutninger
 • forstå sammenhængen mellem skam og vrede
 • stærkere personlige grænser
 • større adgang til deres sårbarhed
 • større handlerum og handlekraft
 • langt større tydelighed i deres kommunikation
 • mindre drama
 • mere energi
 • mere frihed
 • mere fred (indre som ydre)

Uddannelsens hovedtemaer:

Sund vredeshåndtering
Vrede er en sund, naturlig og vigtig følelse. Men ofte er den ude af balance: enten for voldsom eller for undertrykt. Vi tager vreden ud af skammekrogen og giver den en værdig revival.

Grænsesætning
Hvad er grænser og hvordan sætter man dem – uden at blive for rigid eller for eftergivende? Det er lidt af en kunst. Men det kan læres, og det føles stærkt, frit og empowering, når man mestrer det.

Behovsformidling
Hvordan beder vi om det, vi har brug for – tydeligt, ærligt og direkte. Hvorfor er det så svært, og hvordan bliver det lettere? Det handler om sårbarhed og en bredere forståelse af skam. Det føles livgivende at kunne udtrykke sine behov, ønsker og lyst – frit.

Følelseshåndtering
Hvordan kommer vi tilbage til os selv, når vi er triggede og følelseskaprede? Det er vigtigt at kunne processere og regulere sine følelser, håndtere sine egne “overfølsomheder”, få sit nervesystem i ro, og kommunikere autentisk uden at være i affekt.

Tydelig kommunikation
Kommunikation er alt. Og alt bliver lettere, når kommunikationen flyder frit mellem mennesker. Det koster – energi, relationer, sjælefred – at gruble, bide ting i sig eller eksplodere. Tydelig kommunikation er en færdighed. Noget vi kan lære.

Reparation og heling
Når vi er ubevidste om fortidens sår, vil deres effekt ofte farve vores perceptioner og reaktioner. Vi kommer til overreagere. Ser spøgelser. Føler os unødigt ramt. Når vi forstår roden til vores uproportionerede reaktioner, kan vi reparere fortidens uhelede episoder, så de ikke saboterer vores relationer i nutiden.

Du får:


Klik for mere tekst

Du får licens til at bruge alle mine guides – bl.a. Grænsesætningsguiden, Regressionsprocessen og Sårbarhedsmodellen – i en 1:1 sessioner med dine egne klienter.

Mine modeller er udførlige trin-for-trin processer, du kan guide dine klienter igennem. Du får de fulde manusser i mere udførlige Teacher’s Editions med flere noter.

Du får skriftligt baggrundsmateriale til de forskellige emner, så du har noget at tale ud fra med dem, du hjælper. Fx om vrede, skygge, skam, sårbarhed, vredesmønstre, tilknytningsmønstre, familietyper m.m. Praktiske pdf’er med overskuelig, kondenseret viden. Jeg har samlet og skrevet det for dig, så du ikke behøver læse hundrede bøger om hvert emne og selv tage noter.

Du får cases og eksempler til alle guides – som inspiration.

Du får manuskripter til adskillige guidede visualiseringer, du kan lave med dine klienter.

Du får et arsenal af guides til fysiske øvelser, du kan lave sammen med dine klienter eller give dem som hjemmearbejde.

Hvad skal du spørge dine klienter om? Du får både tjeklister og spørgeskemaer, du kan bruge med dine klienter til at forstå deres baggrund bedre. Det vil også give klienten en større forståelse af sig selv.

Du får opgaver, refleksioner og dagbogsark, du kan give til dine klienter som hjemmearbejde.

Du får også en række redskaber til dig selv som Facilitator. Guides til at forberede dig til en session, groundingøvelser og selvevalueringsark m.m.

Alt materialet ligger i Anger Facilitator uddannelsens onlinebibliotek; et omfattende og overskueligt arkiv, som du kan tilgå både fra computer, telefon og en praktisk ny app.

Dette er uddannelsens skatkammer. Her får du et helt unikt og nøje kurateret bibliotek med viden, materialer, guides, øvelser, skemaer, videoer og artikler relateret specifikt til vrede, grænsesætning, sårbarhed, skam, skygge, familiemønstre, vredesmønstre m.m.

Du har adgang til onlinebiblioteket 24/7. Også når uddannelsen er slut. 

Uddannelsens lukkede Anger Facilitator Facebookgruppe er et værdifuldt rum, hvor du kan dele, sparre og stille spørgsmål. Trygt og fortroligt.

Deltager på 2022-holdet

Det er den bedste uddannelse jeg har taget (og der har været mange). Det bedste er, at jeg kan kombinere det, jeg allerede kan, med det nye jeg har lært.

Uddannelsen består af
12 april
Kl. 9 – 10 (Zoom).
Bliver også optaget.
14, 15, 16. april
Soulhouse, Hørsholmsgade 20A, opgang C (i gården, øverste etage)
Fredag 13 – 17
Familiens betydning
Din familie
Personlig vredesstatus
Lørdag 10 – 17
Grænser
Arbejde med Grænsesætningsguiden™
Søndag 9 – 16
Regression & følelseskapring
Arbejde med Regressionsprocessen™
20, 21 maj
Soulhouse, Hørsholmsgade 20A, opgang C (i gården, øverste etage)
Lørdag 10 – 17
Krop, groove, fysiske øvelser og anger release
Søndag 9 – 16
Behov og sårbarhed
Arbejde med Sårbarhedsmodellen™
26. april
3. maj
10. maj
31. maj
7. juni
21. juni
28. juni
Kl. 9 – 10.30. Onsdage.
Optages og kan også høres på replay.
Her tager vi et deep dive ned i et særligt tema.
17. maj
14. juni
16. august
13. september
11. oktober
15. november
Kl 19 – 20. Onsdage.
Optages og kan også høres på replay.
Mulighed for at stille spørgsmål til Pernille.

Certificering er frivillig.

For at blive certificeret Anger Facilitator skal du, udover at

 • have deltaget på begge weekendworkshops
 • have lyttet til alle 14 undervisningsmoduler i onlinebiblioteket
 • have deltaget på (eller lyttet til) alle 7 undervisnings-calls med Pernille

Også

 • have deltaget i 3 studiegruppemøder (Zoom eller fysisk fremmøde)
 • have prøvet at guide 6 øveklienter igennem Anger Facilitator uddannelsens Grænsesætningsguide™
 •  have prøvet at guide 4 øveklienter igennem Anger Facilitator uddannelsens Regressionsprocessen™

I en egenbetalt Certificeringssamtale med en Certificeret Anger Facilitator Mentor, skal du have godkendt:

 • 1 personlig grænsesætningscase (skriftlig)

plus

 • 2 øveklient-grænsesætningscases (skriftlige)
 • 2 øveklient-regressionsprocesser (skriftlige)

Når du er færdigcertificeret Anger Facilitator, får du:

 • Certificeringsbevis
 • Anger Facilitator-logo, du kan bruge på dit website
 • Mulighed for at få din profil på Pernilles website (frivilligt), hvis der indgår vredesfacilitering i dit arbejde, og når du har haft tre (betalte) klientsessioner.

Hvis du ikke vil certificeres, får du et deltagerbevis i stedet for et certificeringsbevis.

Certificeringsperioden ligger fra august – november, 2023. Her er den officielle undervisningsdel (april – juni) overstået, og det er nu du omsætter din viden til praksis, og øver modellerne med dine prøveklienter. Der er Q&A calls med Pernille hver måned i august, september, oktober, november.

Når du er klar til certificering, booker du en egenbetalt certificeringssamtale med en Certificeret Anger Facilitator Mentor og sender dine cases til vedkommende (du får en guide til dette). Certificeringssamtalen foregår på Zoom. Her får du grundig og værdifuld mundtlig feedback på dine cases, med det formål at gøre dig endnu skarpere fremadrettet.

Prisen for en certificeringssamtale er 1800 kr. + moms og inkluderer: din mentors forberedelsestid + 75 minutters samtale på Zoom eller telefon.

Deadline for booking af certificeringsamtale er 1. november, 2023.

Du kan når som helst undervejs i uddannelses certificeringsperiode tilkøbe (egenbetalte) 1:1 supervisionstimer med Anger Facilitator Uddannelsens mentorer, hvis du får brug for det, eller ønsker endnu mere personlig sparring. Prisen er 600 kr. + moms for en time.

Hvis du vil certificeres, skal du i løbet af uddannelsen selv arrangere minimum tre studiegruppe/øveaftener sammen med to medstuderende (I skal være tre i alt). I skiftes til at være henholdsvis klient, facilitator og observatør.

Det er vigtigt, at du har prøvet at være i alle tre roller. Dette er din mulighed for at øve dig i et trygt rum, mærke modellen på egen krop og give og få feedback. I får en manual til at afholde disse møder.

45 minutters 1:1 samtale med Pernille på Zoom. Her kan du i certificeringsperioden få individuel sparring på en case, en problemstilling eller stille alle dine personlige spørgsmål.

Hvordan vil du bruge det, du har lært på uddannelsen? Er der en speciel niche eller gruppe, du vil være særligt egnet til eller brænder særligt for? Hvordan markedsfører du dig selv? Hvad kan du gøre for at gøre opmærksom på dine Anger Facilitator-ydelser?

En ting er at vide en masse. En anden ting er at kunne omsætte sin viden til ydelser og salg. Det underviser jeg i på dette call.

Når du er færdigcertificeret Anger Facilitator, er du medlem af en lille eksklusiv klub af eksperter. Du bliver en del af et værdifuldt fællesskab, hvor vi nørder, deler og sparrer på alt, der handler om vrede, grænser og sund kommunikation.

Jeg holder 3 årlige Community-calls for alle Certificerede Anger Facilitators. I marts. juni og oktober, 2024. Det er naturligvis frivilligt at deltage.

Kombinationen af workshops og onlineundervisning gør det nemt at være med på Anger Facilitator Uddannelsen – også hvis du bor langt fra København. Og hvis du har en travl hverdag.

FAQ

Du kan efter certificering vælge at integrere det, du lærer – og de redskaber du får – på uddannelsen, i det arbejde, du allerede laver, uanset hvad det er. Hvis du arbejder som coach, terapeut, rådgiver m.m. kan du også vælge at tilbyde 1:1 sessioner eller personlige forløb med fokus på vrede, grænsesætning, sårbarhed eller følelseskapring. Du vil have en bred vifte af værktøjer at tilbyde – fx guidede visualiseringer, dybe processer, spørgeskemaer, dagbogsark, fysiske øvelser m.m.

Du kan fx hjælpe andre til at:

 • få sat en nødvendig grænse
 • formulere en svær besked
 • skrive et vredesbrev
 • anmode om ændringer
 • tilkendegive ønsker og behov
 • reparere tidligere oplevelser, der påvirker aktuelle reaktioner
 • ændre uhensigtsmæssige eller destruktive mønstre

Alt sammen i et varmt, empatisk rum, hvor der er forståelse for klientens historie og hvor du kan give klienten en bedre forståelse for, hvorfor det her – helt forståeligt – er svært. Følelsen af at være forkert, uduelig eller “dårlig til” at sætte grænser/ kommunikere tydeligt/ give udtryk for sine følelser og behov, bliver helt naturligt mindsket, når man får en forståelse af, hvad man er formet af og har med sig i bagagen. Redskaber er vigtige. Men det er redskaber i kombination med empatisk selvforståelse og selvindsigt, der gør en forskel. Du bliver i stand til at “undervise” andre til at forstå sig selv bedre – på en simpel, men meget virkningsfuld måde.

Absolut. Uddannelsen er tilrettelagt med tanke på en travl hverdag og med plads til privat- og familieliv, og derfor er fleksibilitet en vigtig del af uddannelsen.

Anger Facilitator Uddannelsen er en specialiseret uddannelse til fagpersoner, der allerede arbejder med andre mennesker – fx som coach, terapeut, familierådgiver, parterapeut, sexolog, lærer, pædagog, vejleder, facilitator, mentor, underviser eller leder. Du har allerede en grundviden og erfaring med dig, og er specifikt interesseret i at udbygge din værktøjskasse med specialiseret viden om vrede, grænsesætning, skam sårbarhed og behov, fordi du ved, at det ville gavne dine klienter (elever, borgere etc.).

Så kan du stadig være med. Det er ikke et krav, at du allerede arbejder med mennesker (eller har lyst til det), men blot at du finder emnet spændende og har lyst til at lære meget mere. Du må gerne tage uddannelsen for din egen skyld som et udvidet personligt udviklingsforløb, hvor du træner din egen grænsesætning og styrker din egen kommunikation yderligere. Så er du med på al undervisning (både live og online) men har ikke øveklienter og modtager ikke et certificeringsbevis, men et deltagerbevis.

Det er en forudsætning, at du er rask, velfungerende og psykisk stabil. Det betyder ikke, at du ikke må have nogen problemer eller issues (we all do!), men at du har ressourcerne til at tage vare på dig selv og din mentale tilstand. Uddannelsen er ikke en terapeutisk uddannelse.

Du vil igennem hele uddannelsen kigge på din egen historie og dine egne mønstre og vredes-, grænsesætnings- og sårbarhedsissues. Min holdning er altid, at vi kun kan tage vores klienter så dybt, som vi selv er villige til at gå.

Uddannelsens formål er både at give dig selv en dybere selvforståelse og samtidig lære dig, hvordan du nænsomt, empatisk og sikkert kan guide andre igennem samme vigtige proces.

Hvis du har været med på vredesforløbet, vil nogle informationer om vrede naturligvis være de samme, men vi går meget mere i dybden på Anger Facilitator Uddannelsen. Og mange af de temaer, der er med på uddannelsen, er ikke med på vredesforløbet.

Hvis du allerede har deltaget på 8-ugers vrede-forløbet

 • får du uddybet, øvet og nørdet med Grænsesætningsmodellen, så den bliver fuldt integreret i dit liv, og det bliver nemmere og nemmere for dig at kommunikere tydeligt  og mere frit i alle tænkelige hverdagssituationer.
 • og du får mange nye lag og nuancer på grænsesætning

Du får også

 • arbejdet endnu dybere med evnen til at udtrykke behov – og sårbarhed generelt
 • og meget mere ekstremt vigtig viden om triggering og følelseskapring, og hvad du gør, når du overreagerer (eller underreagerer)
 • Du lærer Anger Facilitator Uddannelsens Regressionsproces, som du bruger med dine klienter, når de er triggede og regredierer (bliver katapulteret tilbage – følelsesmæssigt). Formålet med modellen er at se koblingen mellem en aktuel overreaktion og en tidligere episode, og reparere den tidligere episode, så den aktuelle triggerreaktion mindskes. Det er et meget powerfuldt redskab.

Derudover får du hele 5 live workshopdage i København med Pernille.

På den første workshop (14-16 april) får du tre undervisningsdage, hvor vi kigger dybere på dine personlige familiemønstre, din barndom, tilknytningsmønstre, skam og skygge. Du kommer via øvelser og processer endnu dybere i din egen historie.

Vi nørder og øver også Grænsesætningsguiden, så den kommer fuldstændig under huden på dig, og jeg introducerer Regressionsprocessen, og vi øver den, så du vil kunne arbejde sikkert og omsorgsfuldt med dine egne triggers, skamknapper, følelseskapring og regression.

På den anden workshop (20 + 21 maj) får du to undervisningsdage, hvor vi leger med forskellige fysiske grænsesætningsøvelser, så du også får kroppen med. Vi laver bl.a. en fuld Anger Release, du lærer forskellige virkeligt hverdagsgavnlige fysiske øvelser til sund vredesforløsning og beroligelse af nervesystemet og Groove Facilitator og Anger Facilitator mentorcoach Torild Hjertemod faciliterer en skræddersyet Shadow Groove – dans dine skygger fri session for holdet, for – igen – at få kroppen med. Det bliver både sjovt, trygt og frisættende. På dag 2 arbejder vi i dybden med sårbarhed og behov.

De fem workshopdage gør en stor forskel i hvor dybt arbejdet bliver forankret og integreret i dig. Du vil få stor glæde af at være sammen med andre på samme rejse i et fuldstændigt trygt rum, hvor der er forståelse for din historie og hvor du får en dybt integreret grundforståelse for, hvorfor det her – helt forståeligt – er svært.
Følelsen af at være forkert, uduelig eller “dårlig til” at sætte grænser/ kommunikere tydeligt/ give udtryk for sine følelser og behov, bliver helt naturligt mindsket, når du får en forståelse af, hvad du er formet af og har med dig i bagagen. Redskaber er vigtige. Men det er redskaber i kombination med empatisk selvforståelse og selvindsigt, der gør en forskel. Og det får du.

En anden forskel er også, at du på Anger Facilitator Uddannelsen har onlinebiblioteket, hvor du har 24/7 adgang til undervisningsmoduler, som både er indtalt og tilgængelige som pdf’er. Du har altså et skatkammer af skriftligt materiale. Så vel som (nyindtalte) audio-moduler med langt flere emner end på 8-ugers forløbet.

På uddannelsen får du også licens til at bruge alle øvelser, refleksioner og modeller 1:1 med dine egne klienter. Og du får langt mere tid til at nørde med de respektive modeller, selv prøve dem af og prøve dem med andre med mulighed for løbende supervision.

Tag det direkte fra en deltager på 2022-uddannelsen:

Jeg var bange for, at jeg ikke ville høre noget nyt i forhold til dit 8-ugers vredesforløb. Jeg har svært ved at pointere præcis hvor forskellen er, men den er enorm. Det været vildt at opdage, hvad grænsemodellen kan. Jeg havde jo allerede modellen fra vredesforløbet, men at nørde totalt i dybden med den og især prøve den af på klienter har været som at stifte bekendtskab med den igen på et meget dybere plan. At opdage hvor kæmpe en forskel disse værktøjer gør i samarbejdet med mine klienter er helt vildt! Jeg har fået  meget viden, og det at det er strakt ud over et længere forløb gør, at vi kommer meget mere i dybden. Og så selvfølgelig den kæmpestore forskel at uddannelsen er målrettet professionelle og at vi har to fulde weekender sammen.

Det er obligatorisk at kunne være med på alle 5 workshopdage. Du vil gå glip af for meget vigtig undervisning og øvetid, hvis du misser disse dage.

Alle uddannelsens live undervisnings- og Q&A-calls optages, så der behøver du ikke være med live, men kan lytte, når det passer dig bedst. Og samtlige moduler i onlinebiblioteket ligger tilgængeligt, så du kan se/høre/læse materialet efter behov.

Nej. Det forventes at du arbejder med uddannelsens temaer på et personligt plan, men du skal ikke aflevere skriftligt hjemmearbejde på Anger Facilitator Uddannelsen (som man gør på Shadow Facilitator Uddannelsen)

Min holdning er, at dette arbejde skal mærkes på egen krop for at kunne formidles til andre med den fornødne indsigt, omsorg og forståelse.

På den første workshop (14-16 april) får du tre undervisningsdage, hvor vi kigger dybere på familiemønstre, barndom, tilknytningsmønstre, skam og skygge. Du kommer via øvelser og processer endnu dybere i din egen historie, samtidig med at du tilegner dig viden og redskaber, du kan bruge med andre. Vi nørder og øver også Grænsesætningsguiden, så den kommer fuldstændig under huden på dig, og du forstår alle trin til bunds og kan guide andre igennem den med sikkerhed og overskud. Og jeg introducerer Regressionsprocessen, og vi øver den, så du vil kunne tage andre igennem den og arbejde sikkert og omsorgsfuldt med triggers,  skamknapper, følelseskapring og regrediering.

På den anden workshop (20 + 21 maj) får du to undervisningsdage, hvor vi leger med forskellige fysiske grænsesætningsøvelser, så vi også får kroppen med. Formålet er både at give dig selv redskaber – og give dig øvelser, du kan lave med – eller anbefale til – andre. Vi øver også guidede visualiseringer, så du bliver tryg ved at guide andre bl.a. tilbage til barndomshjemmet. Du får naturligvis komplette manusser til alle guidede visualiseringer. Vi laver også en Anger Release Process, og du lærer hvordan du selv kan lave en (inklusiv set-up, manus til guidet vredesvisualisering, musik m.m). Derudover leder Groove Facilitator og Anger Facilitator mentorcoach Torild Hjertemod en skræddersyet Shadow Groove dans dine skygger fri session for – igen – at få kroppen med. Det bliver både sjovt og trygt. På dag 2 arbejder vi med sårbarhed og behov.

Hvad siger andre om uddannelsen?

Deltager på 2022-holdet

Dit materiale er ganske enkelt verdensklasse. Der er ingen andre uddannelser med så meget materiale i så struktureret en form. Det er virkelig fantastisk at arbejde med. Et onlineleksikon, hvor du kan finde alt, hvad du behøver.

Det er første gang jeg har været på en uddannelse, hvor der har været så meget styr på indholdet, og også så meget og så rigt et indhold.

**

Dit materiale er ganske enkelt verdensklasse. Der er ingen andre uddannelser med så meget materiale i så struktureret en form. Det er virkelig fantastisk at arbejde med. Et onlineleksikon, hvor du kan finde alt, hvad du behøver. Og så er det bare virkelig luksus, at det hele også findes i audioform.

**

ALT materialet er så gennemarbejdet og professionelt. Så fedt!

**

Man får gode modeller, som er nemme at omsætte og brug i terapeutisk arbejde.

**

Materialet er omfattende, grundigt, struktureret. 

**

Din formidling er klar, kærlig og konkret.

**

Din formidling er formidabel. Du er en god og nærværende underviser.

**

Du er en fremragende formidler – både skriftligt og mundtligt. Det er altid præcist, tydeligt og klart hvad du vil (lære os). Du har fuldstændig styr på et rum – uanset om det er en live workshop eller et zoomhold. Du giver folk plads til at dele, men kan også lukke ned, når det er nødvendigt. Og du er fantastisk til at skabe et trygt fortroligt rum, også så os, der kan være lidt tilbageholdende, tør dele og lukke lidt op.

**

Det bedste for mig er helt klart den meget strukturerede tilgang og at det faktum, at man er nødt til at forholde sig til det hele selv i ens eget liv, før man bruger det med klienter.

**

Det bedste er, at al undervisningen bliver optaget, og hele det kæmpestore vidensbibliotek. Dine praktiske guides og modeller og generøse delen ud af din viden, jeg som facilitator kan gå direkte hjem og bruge i arbejdet. Det er virkelig second to none.

**

Det vigtigste, jeg har lært er, at jeg godt må – og kan – blive vred. I mit barndomshjem var vreden usagt. Jeg er kommet i formidabel og komfortabel kontakt med min vrede, så jeg nu, stort set uden problemer, kan sige fra og nej. Jeg er blevet god til at blive vred, når det er den rette og sunde reaktion. Før ville jeg have vendt det meste indad og ikke givet udtryk for det udadtil.

**

Jeg vil fremhæve:
1) Pernilles formidlingsevne – kompliceret stof, gjort let og forståeligt
2) Den strukturerede, ugentlige undervisning, der bliver optaget, hvis du er forhindret i at deltage live
3) Onlinebiblioteket inklusiv app’en – så meget brugbar og tilgængelig viden har jeg ikke set på nogen anden uddannelse

**

Det bedste har været at få lov til at nørde i dybden – både i teori og praksis og med klienter og egen udvikling. At det ikke “kun” var vrede, men grænsesætning, skam, sårbarhed m.m. har betydet det hele for mig.

**

Jeg er blevet bedre til at se mine egne vredesmønstre og acceptere min sårbarhed.

**

Dit altid gennemarbejdede materiale – med både lyt og læs – motiverer og aktiverer min indlæring på flere niveauer. Det er tydeligt, at du både har nørdet dybt, men også gjort let tilgængeligt.

**

Også at få alt materialet som audio – det er guld værd for mig. Du taler virkelig tydeligt og har en god hastighed.

**

Til andre coaches/terapeuter ville jeg fremhæve, at det er godt materiale både i dybden og bredden – så selvom man allerede har mange uddannelser, og har arbejdet meget med både emnerne og sig selv, så er det et godt supplement eller ekstra værktøj … og ikke mindst en virkelig god egenproces. Psykoterapeuter får også en del uddannelse i skam og vrede, men det går ikke lige så dybt og connecter heller ikke lige så mange emner.

**

Du er god til at formidle med en rolig og velafbalanceret stemme og toneleje. Lydfilerne er fine og hverken for hurtig eller langsom tale. Din begejstring og passion oplever jeg tydeligt selvom det er via onlineundervisning – og det gør, at det ikke bliver for upersonligt i det digitale format.

**

Man får gode modeller, som er nemme at omsætte og brug i terapeutisk arbejde.

**

Det er den bedste uddannelse jeg har taget (og der har været mange) Det bedste er, at jeg kan kombinere det, jeg allerede kan, med det nye jeg har lært.

**

Jeg har lært at vrede og grænsesætning ER sundhed på lige fod med søvn, motion og ernæring.

**

Det absolut allerbedste har været at opleve, at jeg kan blive vred. Jeg anede det virkelig ikke. Jeg er også meget glad for at kunne give udtryk for vrede på en ordentlig måde nu – det tog tid, men med tid og øvelse kom det frem på en ret fin måde. Jeg er også virkelig glad for at kunne skelne mellem grænsesætning og vrede. Det var svært i starten. Jeg forbandt helt klar grænsesættende mennesker med at være vrede mennesker.

**

Jeg arbejder mest med kvinder i overgangsalderen og i årene op til, og mange som er omkring 50 år har ikke lært noget om vrede. Jeg har været rigtig god til at lære andre at mærke hjertet og turde være mere sårbare, men at lære andre om vrede var lige præcis den brik, (jeg ikke vidste, at) jeg manglede. At lære voksne kvinder at vrede kan være en skøn ting, som naturligt er en del af livet, er fantastisk.

**

Det har været så vildt at se, hvordan mine øveklienter stråler, og hvordan de har udviklet sig. Det er det smukkeste, jeg har set. Intet har kunne forløse som de to modeller, vores snakke og deres fysiske vredesudfoldelse, hvor de har tævet løs på mine sofapuder og skreget i puder. Jeg har fået deres ubetingede tillid og sårbarhed, og jeg har aldrig følt mig mere privilegeret. De har også selv givet udtryk for det og senere fortalt, hvordan det har ændret deres ægteskab, deres arbejde og deres liv. Jeg genkender det jo fra mig selv, og jeg er simpelthen blæst bagover af dette arbejde.

**

Jeg ELSKER din måde at undervise på. Du er både utroligt nærværende og skarp, samtidig med at du deler ud af dig selv … samtidig med at du også kan lukke med en stærk grænse, når der er for meget snak. Det er så fint, hvordan du kan lukke op for en proces og lukke den igen, og hvordan du kan undervise én og alligevel undervise alle.

**

Anger Facilitator Uddannelsen er et sted, hvor man kan lære alt det, ingen har lært en før. Det man ikke kunne lære fra sine forældre eller i skolen. Det der kommer i vejen mellem venskaber og andre forhold – det lærer man om her. Man lærer det af den bedste og mest ordentlige underviser, man overhovedet kunne drømme om. Og man bliver dygtig.

**

ALT materialet er så gennemarbejdet og professionelt. Så fedt!

**

Det vigtigste jeg har lært, er at jeg kan mærke min vrede og at det er ok at give udtryk for den. Fra et totalt passivt vredesmønster (“jeg er heldigvis ikke en, der bliver vred”), kan jeg nu mærke vreden både fysisk og følelsesmæssigt. Nu kan jeg genkende følelsen, når den dukker op OG vælge at handle på den. Privat er jeg blevet bedre til at sige fra og ‘nej’. Nu tager jeg mig tid til at mærke efter, om jeg har lyst til dette, og kan sige fra. Ting der undrer mig eller ikke er i orden, italesætter jeg i langt højere grad nu. Det føles lettere for hver gang.

**

Uddannelsen har givet mig en langt større viden og forståelse for hvad vrede er – og hvor meget vrede, der er til stede i megen kommunikation. Det er virkelig værdifuldt i mit daglige arbejde som coach og ledelsesrådgiver.

**

Biblioteket er genialt! Der er langt mere materiale, end jeg er vant til! Og i forskellige formater (audio og tekst). 1000 tak for det.

**

Det er fantastisk at onlineundervisningen bliver optaget, så vi kan se eller lytte efterfølgende. At der er ‘livstidsadgang’ til materialet, er virkelig væsentligt.

**

Du er yderst professionel, helt til fingerspidserne. Og meget lydhør. Tak for det 🙂

**

Det er en dybt professionel uddannelse med en meget dygtig og erfaren underviser. Uddannelsen vil flytte dig både privat og professionelt, og du får en fyldt værktøjskasse med guld.

**

Tak! Jeg er så taknemlig for alt hvad jeg har lært – og fortsat vil lære ved at genlytte og genlæse materialet.

**

Jeg er blevet bedre til at mærke, hvad jeg gerne vil have – og bede om det.

**

Jeg har fået meget konkrete modeller og visualiseringer, jeg kan bruge med klienter.

**

Jeg har fået et sprog for vrede.

**

Selvindsigt på et meget dybt plan.

**

Jeg har som parterapeut fået et større og mere forankret vokabularium i forhold til vredesdynamikker, grænsesætning og sårbarhed, og større sikkerhed i at forklare mine klienter om nervesystemets betydning for samspillet mellem mennesker/i parforholdet og egne håndteringsmuligheder i forhold til konflikter og intimitet.

**

Uddannelsen har først og fremmest givet mig et kæmpe bibliotek – jeg har printet alt og har nu en fed mappe, som fungerer som et perfekt opslagsværk. Og jeg har fået en masse konkrete øvelser, som jeg allerede har haft i brug mange gange.

**

Gruppens størrelse er tilpas lille til at føle sig tryg men også tilpas stor til at der er personer og situationer nok til at spejle sig i og masser af sparring.

**

Jeg elsker opbygningen med undervisning, sparring online og de fysiske møder. Et andet kæmpe plus er at teorien ikke blot forbliver ved teori – de praktiske øvelser og øve-sessionerne er et kæmpe plus. Du taler til hovedet for så efterfølgende at få den viden ned i kroppen.

**

 Det er første gang jeg har været på en uddannelse, hvor der har været så meget styr på indholdet, og også så meget og så rigt et indhold.

**

At både have alt på lyd og skrift er perfekt … jeg har gået tur i skoven med dig i ørerne, og kan hurtigt finde præcis det emne, jeg har brug for at genhøre, for alt er perfekt sorteret i biblioteket.  

**

Jeg vil fremhæve uddannelsens kvalitet og mængden af indholdet, og formidlingen. Og så elsker jeg når der er styr på tingene – der er en fast køreplan med datoer og tidspunkter, og det bliver overholdt.

pernille melsted i pressen
Mød din underviser

Pernille Melsted

Jeg har guidet mere end 600 mennesker igennem mine egne FORSTÅ DIN VREDE-forløb og workshops, og har ledet Anger Releases de seneste 7 år, som en del af workshoppen THE SHADOW PROCESS, udviklet af Debbie Ford. Jeg er en passioneret fortaler for at få vreden ud af skyggen, og integrere den på en sund måde, der hverken er aggressiv, grænseløs eller krænkende. Og heller ikke underdanig eller pakket ind i spirituel bypassing.

Jeg mener, at sund vredeshåndtering kan læres af alle – uanset vredestype og baggrund. Samtidig er jeg meget optaget af at få større adgang til sårbarheden, så det bliver trygt at kunne udtrykke sine behov – ærligt, frit og tydeligt. Og uden skam, manipulation eller frygt.
Det handler ikke kun om at tilegne sig redskaber, men om at forstå sig selv og sine mønstre på et dybere plan. Selvindsigt skaber grobund for selvomsorg og muliggør refleksion.

Sagt om Pernille fra 2022 Anger Facilitator-holdet:

Du formår at omdanne kringlet og nogle gange tør teori til en perfekt lille Maggi-terning i et sprog, alle kan forstå. Dine eksempler er altid spot-on og jeg elsker, når du deler personlige eksempler. Dit rolige stemmeleje er også perfekt i lydfilerne, hvor du guider igennem visualiseringer – lyden er altid perfekt og stemmeføringen og tempoet blidt og roligt, så der er tid til at mærke ind i tingene. Men samtidig er der ingen slinger i valsen i forhold til programmet – du styrer med fast og bestemt men altid kærlig hånd alt – noget, jeg virkelig beundrer. 

***

Jeg er vild med din struktur! Dine formuleringer, din deltagelse og engagement, dit skriftlige materiale er udførligt, intuitivt, velformuleret, omfangsrigt. Du har en dejlig stemme og et personligt udtryk, som giver tryghed, stamina, dybde, plads … også til grin.