Pernille Melsted Præsenterer

Anger Facilitator Uddannelsen™

April 2024

EARLY BIRD: 21.990,- + MOMS
WORKSHOPS
AUDIOMODULER
LIVE MASTERCLASSES

Nyt hold starter 5. april 2024

Anger Facilitator Uddannelsen er en specialiseret overbygning med særligt fokus på vredeshåndtering, grænsesætning, triggering, tydelig behovsformidling og sund kommunikation.

Du får

 • 5 workshopdage
 • 12 live Masterclasses med Pernille (Zoom, kan ses på replay)
 • over 8 timers audiomoduler (lyt i dit eget tempo og lige så mange gange du vil)
 • PDF-udskrifter af alle audiomoduler
 • Worksheets, refleksioner og øvelser

Certificering er frivillig og tilkøbes.

Hvis du vælger ikke at blive certificeret, får du et deltagerbevis.

Du kan altså deltage på uddannelsen, selvom du ikke har planer eller ønsker om at arbejde med andre bagefter. Måske har du lyst til … ny læring om dine egne mønstre, grænser, behov og din egen kommunikation, nye hverdagspraktiske redskaber og tilgange, oplevelsesorienterede workshops og fem måneders dybt personligt arbejde?

Hvis du allerede arbejder professionelt med andre mennesker (fx som coach, terapeut, familierådgiver m.m.) får du i Anger Facilitator Uddannelsen en ny værktøjskasse med modeller, redskaber og processer til at hjælpe klienter til at mærke, forstå, processere, sætte ord på både utilfredshed, grænser, behov, længsler og anmodninger.

Du får et indgående kendskab til et område, som kun få er eksperter i, og vil kunne hjælpe mennesker – i både private og professionelle sammenhænge – til at:

 • kunne sige det, der er svært at få sagt
 • sætte sunde grænser
 • bede om det, de har brug for

– uden drama, aggression eller skam.

Det er en uddannelse, der beskæftiger sig med årsagerne til, at vi er, som vi er, og gør, som vi gør. Vores vredesmønstre er oftest tillærte. Og de kan ændres.

På Anger Facilitator uddannelsen, får du konkrete redskaber til at hjælpe andre til at

 • forstå sig selv og deres vredestype
 • forstå deres mønstre og forsvarsmekanismer
 • forstå deres over- og underreaktioner
 • reparere fortidens sår, så deres effekt ikke forvrænger proportionerne (og kommunikationen) i nutiden
 • kommunikere tydeligere, ærligere og mere autentisk.

Og du lærer naturligvis det hele på egen krop også.

Du behøver ikke allerede være verdensmester i dette, inden du starter. Men du bliver det, når vi er færdige.

DIN INVESTERING
Early Bird pris:

21.990 kr + moms

(normalpris 23.990 + moms)
Du kan også betale i 2, 3 og 4 rater til samme pris.
Og hvis du vil reservere en plads, men lige skal have det økonomiske på plads (eller tale med en chef), kan du betale et ikke-refunderbart  depositum på 2.000,- + moms. Så er din plads garanteret, og du kan betale det resterende beløb inden uddannelsesstart..

Hurtigt overblik

Det er første gang jeg har været på en uddannelse, hvor der har været så meget styr på indholdet, og også så meget og så rigt et indhold.

Deltager på 2022-holdet

 

Alt materialet er så gennemarbejdet og professionelt. Så fedt!

Man får gode modeller, som er nemme at omsætte og brug i terapeutisk arbejde.

Materialet er omfattende, grundigt, struktureret. 

Tjek om Anger Facilitator Uddannelsen er for dig

 • har svært ved at sætte grænser
 • har svært ved at sige nej
 • sætter sig selv til side for at ”bevare den gode stemning”
 • har svært ved at mærke, håndtere eller udtrykke deres vrede
 • bider vreden i sig eller skammer sig over den
 • bliver skuffede, frustrerede eller sårede i stedet for at blive vrede
 • føler sig needy og skamfulde over deres behov
 • har svært ved at bede ærligt og direkte om det, de har brug for
 • er konfliktsky eller pleasende
 • glider af, udskyder eller ignorerer problemer, der skal tages hånd om
 • holder igen med berettiget kritik
 • tøver med at sige deres mening af frygt for at andre bliver sure eller vil straffe eller afvise dem
 • tøver med at give fx medarbejdere feedback på adfærd, der ikke er i orden eller opgaver, der ikke bliver løst godt nok
 • ikke ved hvordan de skal sige det, de gerne vil sige
 • ofte ender med at pakke tingene så meget ind, at budskabet bliver utydeligt
 • har en meget kort lunte
 • har svært ved at styre deres temperament
 • reagerer med eksplosiv eller uproportioneret vrede
 • lader deres vrede gå ud over de forkerte
 • hurtigt bliver provokeret eller tager ting meget personligt
 • har mistet venner, kærester eller job på grund af deres temperament

Så er Anger Facilitator-uddannelsen skabt til dig.

 • sætte grænser på en tydelig og respektfuld måde
 • kommunikere klart og autentisk med empatien i behold
 • turde konfrontere grænsesoverskridende adfærd
 • anmode om ændringer på en måde, der skaber lydhørhed
 • mærke og udtrykke behov
 • sige det, der skal siges og gøre det, der skal gøres – tydeligt, i tide og med blik for relationen
 • udtrykke deres følelser mere ærligt
 • reflektere over egne mønstre, triggers og over- (eller under-)reaktioner
 • vurdere og proportionere deres respons
 • forberede svære samtaler
 • formulere en svær besked eller et vanskeligt budskab
 • facilitere en anger release process med dine klienter
 • skabe et trygt rum, hvor dine klienter kan få frit løb for deres følelser 
 • tilbyde fysiske, forløsende vredesøvelser til dine klienter
 • hjælpe dine klienter til større selvtilgivelse
 • håndtere konflikter uden at være følelseskaprede
 • stå fast (hvis de har tendens til at glide af eller lade ting passere)
 • give slip (hvis de har tendens til at ville have ret, eller at tingene skal gøres på deres måde)
 • forstå andre menneskers reaktioner – uden at give køb på deres egne værdier og beslutninger
 • forstå sammenhængen mellem skam og vrede
 • stærkere personlige grænser
 • større adgang til deres sårbarhed
 • større handlerum og handlekraft
 • langt større tydelighed i deres kommunikation
 • mindre drama
 • mere energi
 • mere frihed
 • mere fred (indre som ydre)

Lille hold. Store forandringer.

Gruppens størrelse er tilpas lille til at føle sig tryg, men også tilpas stor til at der er personer og situationer nok til at spejle sig i og masser af sparring.

Deltager på 2022-holdet

Uddannelsens hovedtemaer:

Sund vredeshåndtering
Vrede er en sund, naturlig og vigtig følelse. Men ofte er den ude af balance: enten for voldsom eller for undertrykt. Vi tager vreden ud af skammekrogen og giver den en værdig revival.

Grænsesætning
Hvad er grænser og hvordan sætter man dem – uden at blive for rigid eller for eftergivende? Det er lidt af en kunst. Men det kan læres, og det føles stærkt, frit og empowering, når man mestrer det.

Behovsformidling
Hvordan beder vi om det, vi har brug for – tydeligt, ærligt og direkte. Hvorfor er det så svært, og hvordan bliver det lettere? Det handler om sårbarhed og en bredere forståelse af skam. Det føles livgivende at kunne udtrykke sine behov, ønsker og lyst – frit.

Følelseshåndtering
Hvordan kommer vi tilbage til os selv, når vi er triggede og følelseskaprede? Det er vigtigt at kunne processere og regulere sine følelser, håndtere sine egne “overfølsomheder”, få sit nervesystem i ro, og kommunikere autentisk uden at være i affekt.

Tydelig kommunikation
Kommunikation er alt. Og alt bliver lettere, når kommunikationen flyder frit mellem mennesker. Det koster – energi, relationer, sjælefred – at gruble, bide ting i sig eller eksplodere. Tydelig kommunikation er en færdighed. Noget vi kan lære.

Reparation og heling
Når vi er ubevidste om fortidens sår, vil deres effekt ofte farve vores perceptioner og reaktioner. Vi kommer til overreagere. Ser spøgelser. Føler os unødigt ramt. Når vi forstår roden til vores uproportionerede reaktioner, kan vi reparere fortidens uhelede episoder, så de ikke saboterer vores relationer i nutiden.

Deltager på 2022-holdet

Anger Facilitator Uddannelsen er et sted, hvor man kan lære alt det, ingen har lært en før. Det man ikke kunne lære fra sine forældre eller i skolen. Det der kommer i vejen mellem venskaber og andre forhold – det lærer man om her. Man lærer det af den bedste og mest ordentlige underviser, man overhovedet kunne drømme om. Og man bliver dygtig.

Sådan foregår det

Anger Facilitator Uddannelsen undervisningsdel ligger i perioden fra 5. april – 29. august, 2024.

Undervisningen er en kombination af

 • workshopdage
 • live Masterclasses på Zoom med Pernille
 • audiomoduler indtalt af Pernille
 • PDF-transcrips af alle audiomoduler

 

Alle 12 Masterclasses med Pernille er live på Zoom, men bliver optaget, og kræver ikke live deltagelse. De kan ses på replay, og bliver tilgængelige i uddannelsens bibliotek og app samme dag.

Alle audiomoduler ligger tilgængelige i uddannelsens bibliotek og app, og kan høres når som helst og lige så mange gange du vil. Alt det skriftlige materialet er også tilgængeligt i biblioteket.

Typisk får du adgang til et audiomodul om et bestemt emne, som Pernille derefter underviser dig i  – i en Masterclass. Her bliver hovedpointerne fremhævet og du bliver guidet gennem refleksioner og øvelser, så du får en personlig oplevelse af et vigtigt emne (fx skam og vrede).

Du får også adgang til alle refleksioner og øvelser, så dui selv kan bruge dem med dine klienter.

Det vigtigste

Det vigtigste er, at du kan deltage på uddannelsen 5 workshopdage i april, juli og august. Her øver vi bl.a. Anger Facilitator Uddannelsens modeller, hvilket er helt essentielt – ligesom du får en masse kropslig, praktisk erfaring, som er uvurderlig.

Det er ikke essentielt, hvis du ikke kan være med live på alle 12 Masterclasses, da de bliver optaget.

Uddannelsen er fleksibel i sin opbygning, så du kan passe et fuldtidsarbejde samtidig.

Certificering
Anger Facilitator Uddannelsen certificeringsdel ligger i perioden fra 1. september – 20. januar 2025. Certificering er et frivilligt tilkøb, hvor du omsætter du det, du har lært på uddannelsen til praksis. Du behøver ikke beslutte dig for om du vil certificeres endnu.

Du kan læse mere om certificering 👇🏽

På intromødet 5. april 9-10 mødes vi på Zoom for at sige hej, og Pernille giver et overblik over uddannelsens opbygning, bibliotek og app m.m.

Forudsætningen for at vi kan arbejde dybt med andre, er at vi har lavet arbejdet selv. Her får du en dyb forståelse for dit eget forhold til vrede, og sat din egen opvækst i perspektiv – specifikt i forhold til vrede, grænsesætning og behov. Det bliver tankevækkende og lærerigt, og udover at du bliver klogere på dig selv, får du vigtige værktøjer, du kan bruge med andre.

Lørdag 13. april
10 – 16

Arv og miljø
Familiens betydning
Hvad har du lært hjemmefra
Hvilken type familie er du vokset op i
Personlig vredesstatus

Adresse: Soulhouse, Hørsholmsgade 20A, Kbh. N

Fredag 5. juli
10 – 17
Følelseskapring, triggering, regression
Regressionsprocessen
how-to
Arbejde med Regressionsprocessen

Lørdag 6. juli
9 – 16
Krop, fysiske vredesforløsningsøvelser
Anger Grove
Anger Release

Adresse: Soulhouse, Hørsholmsgade 20A, Kbh. N

Fredag 16. august
10 – 17
Grænser
Grænsesætningsguiden
how-to
Arbejde med Grænsesætningsguiden

Lørdag 17. august
9 – 16
Sårbarhed og heling,
Selvtilgivelse og tilgivelse
Den gode undskyldning
Indre barn
Loving Presence

Adresse: Soulhouse, Hørsholmsgade 20A, Kbh. N

Masterclasses er 90-minutters live undervisnings-webinars med Pernille på Zoom. Alle Masterclasses bliver optaget og kan ses/høres på replay. De bliver lagt i uddannelsens bibliotek og app samme dag.

Du behøver altså ikke være med live. Men det er naturligvis dejligt, hvis du er.

Der er 12 live Masterclasses:
8 fredage (8.30 – 10.00), og 4 torsdage (17 – 18.30)

Sæt X i kalenderen:

12. april  kl. 8.30 – 10.00
25. april kl. 17 – 18.30

3. maj  kl. 8.30 – 10.00
16. maj kl. 17 – 18.30
24. maj  kl. 8.30 – 10.00
31. maj  kl. 8.30 – 10.00

14. juni  kl. 8.30 – 10.00
21. juni  kl. 8.30 – 10.00
27. juni kl. 17 – 18.30

9. august  kl. 8.30 – 10.00
23. august  kl. 8.30 – 10.00
29. august  kl. 17 – 18.30

Certificering er et frivilligt tilkøb (i alt 4.000 kr + moms).

Anger Facilitator uddannelsens certificeringsperioden ligger fra 1. september – 20. januar 2025.

Her er den officielle undervisningsdel (april – august) overstået, og det er nu du omsætter din viden til praksis, og øver Anger Facilitator uddannelsens modeller.

Du bliver certificeret i to modeller:
Grænsesætningsmodellen™ og Regressionsprocessen™

For at blive certificeret Anger Facilitator skal du, udover at

 • have deltaget på alle 5 workshopdage
 • have lyttet til alle undervisningsmoduler i onlinebiblioteket
 • have deltaget på (eller lyttet til) alle live Masterclasses med Pernille

også (fra september – januar)

 • øve hver af de to modeller fire gange.

Og senest 20. januar skal du aflevere en skriftlig certificeringsopgave, og have godkendt:

 • 2 x øveklient regressionscases
 • 2 x øveklient grænsesætningscases

plus

 • 1 personlig grænsesætningscase
 • 1 personlig triggeringcase

Du skal altså have erfaring med at have øvet hver af de to certificeringsmodeller fire gange, men skal kun aflevere to cases af hver model. Det giver dig mulighed for at prøve dig frem, lave fejl, lære og blive bedre – uden stress.

Dine øveklienter kan være medstuderende, bekendte, familiemedlemmer, fremmede, allerede eksisterende klienter. Det vigtige er, at de er godt ”castet” i forhold til modellen, har passende problematikker og giver samtykke til eventuelt at blive brugt som anonym case i din certificeringsopgave.

Du får særlige dokumenter med trin-for-trin prompts til at skrive dine cases ind i, så du ikke skal stresse over leveringen. Du bliver ikke bedømt på hvor godt, smukt eller korrekt du skriver, men på om du leverer en sammenhængende case med en form for progression.

[Frivilligt] Q&A calls med Pernille
I certificeringsperioden 1. september – 20. januar er der fire (gruppe-)Q&A calls med Pernille (Zoom), hvor du kan få svar de nogle af de spørgsmål, der typisk dukker op, når du begynder at have øveklienter.

30. september                     kl. 19 – 20
28. oktober                          kl. 19 – 20
25. november                      kl. 19 – 20
6. januar                               kl. 19 – 20

Uddannelses lukkede Facebookgruppe forbliver også åben igennem hele certificeringsperioden (og efter). Her er det også muligt at stille spørgsmål.

[Obligatorisk] Personlige supervisionssamtaler
I perioden 1. september – 20. januar er det desuden obligatorisk at have minimum to supervisionssamtaler med en uddannet Anger Facilitator Mentor. I disse samtaler kan du diskutere specifikke cases og problematikker i detaljer. Prisen for en 1 times supervisionssamtale er 1000 kr. + moms, og afregnes direkte med mentor.

[Obligatorisk] Certificeringssamtale
Du bliver certificeret ved en mundtlig certificeringssamtale på Zoom med en Anger Facilitator Mentor ca. 1-2 uger efter du har afleveret din skriftlige certificeringsopgave.

Pris: 2000 kr. + moms, afregnes direkte med mentor.

Prisen inkluderer din mentors forberedelse, feedback og selve certificeringssamtalen. Samtalen varer 60 – 75 minutter på Zoom. Formålet er at give dig grundig, værdifuld og personlig mundtlig feedback på dine cases, zoome ind på detaljerne, gøre dig endnu skarpere på nuancerne og fremhæve styrker.

Samlet pris for certificering
Den samlede pris for certificering bliver i alt 4.000 kr. + moms.

Dette inkluderer:
2 personlige supervisionssamtaler (a 1.000 kr. + moms)
+
1 certificeringssamtale (2.000 kr. + moms) med en Anger Facilitator Mentor.

Du betaler separat for hver samtale og afregner direkte med din Anger Facilitator Mentor. Du kan fx betale for én samtale i oktober, og én i december og for certificeringssamtalen i januar 2025.

[Frivilligt] Ekstra 1:1 supervisionssamtaler
Du kan når som helst undervejs i uddannelsens certificeringsperiode tilkøbe flere  1:1 supervisionstimer med Anger Facilitator Uddannelsens mentorer – udover de to obligatoriske – hvis du får brug for det, eller ønsker endnu mere personlig sparring. Prisen er 1.000 kr. + moms for en time, og du afregner direkte med Anger Facilitator Mentor.

Deadline for aflevering
Deadline for aflevering af certificeringscases er 20. januar 2025.
Alle cases skal afleveres samlet.
Du må gerne aflevere før den 20. januar, så længe du afleverer alle opgaver samlet.

Tidspunkt for certificeringssamtale
Regn med at din Anger Facilitator Mentor skal bruge 1-2 uger til at læse dine opgaver efter du har afleveret. Din mentor vil selv give dig besked om, hvornår hun har tid til din certificeringssamtale.

Efter certificering
Efter certificering får du:

 • Certificeringsbevis
 • Logo til website m.m.
 • Afsluttende gruppe-fejringscall med Pernille

Du har mulighed for komme på listen over certificerede Anger Facilitatorer på Pernille Melsteds website, hvis vredesfacilitering indgår i dit arbejde, og når du har haft tre (betalte) klientsessioner.

Hvis du ikke vil certificeres, får du et deltagerbevis i stedet for et certificeringsbevis.

Re-certificering
Skulle du mod forventning (netop fordi du via dine personlige supervisionssamtaler har mulighed for at diskutere dine afleveringscases i dybden) ikke bestå, vil din mentor, i samråd med Pernille, fortælle dig, hvilke(n) case, der eventuelt skal laves igen, og så må du booke en re-certificeringssamtale (pris: 1000 kr. + moms) med din Anger Facilitator Mentor.

Kun for dig, der har tilvalgt certificering.
I certificeringsperioden får du fire Q&A calls med Pernille (fælles på Zoom), hvor du kan få svar de nogle af de spørgsmål, der typisk dukker op, når du begynder at have øveklienter.

30. september
28. oktober
25. november
6. januar

Alle Q&A-calls er om mandagen fra 19-20.

Deltager på 2022-holdet

Det er den bedste uddannelse jeg har taget (og der har været mange). Det bedste er, at jeg kan kombinere det, jeg allerede kan, med det nye jeg har lært.

Hvis du vælger at blive certificeret, får du licens til at bruge alle mine guides – bl.a. Grænsesætningsmodellen, Regressionsprocessen og Triggermodellen – i en 1:1 sessioner med dine egne klienter.

Mine modeller er udførlige trin-for-trin processer, du kan guide dine klienter igennem. Du får de fulde manusser i mere udførlige Teacher’s Editions med flere noter.

Du får skriftligt baggrundsmateriale til de forskellige emner, så du har noget at tale ud fra med dem, du hjælper. Fx om vrede, skygge, skam, sårbarhed, vredesmønstre, tilknytningsmønstre, familietyper m.m. Praktiske pdf’er med overskuelig, kondenseret viden. Jeg har samlet og skrevet det for dig, så du ikke behøver læse hundrede bøger om hvert emne og selv tage noter.

Du får cases og eksempler til alle guides – som inspiration.

Du får manuskripter til adskillige guidede visualiseringer, du kan lave med dine klienter.

Du får et arsenal af guides til fysiske øvelser, du kan lave sammen med dine klienter eller give dem som hjemmearbejde.

Hvad skal du spørge dine klienter om? Du får både tjeklister og spørgeskemaer, du kan bruge med dine klienter til at forstå deres baggrund bedre. Det vil også give klienten en større forståelse af sig selv.

Du får opgaver, refleksioner og dagbogsark, du kan give til dine klienter som hjemmearbejde.

Du får også en række redskaber til dig selv som Facilitator. Guides til at forberede dig til en session, groundingøvelser og selvevalueringsark m.m.

Alt materialet ligger i Anger Facilitator uddannelsens onlinebibliotek; et omfattende og overskueligt arkiv, som du kan tilgå både fra computer, telefon og en praktisk app.

Dette er uddannelsens skatkammer. Her får du et helt unikt og nøje kurateret bibliotek med viden, materialer, guides, øvelser, skemaer, videoer og artikler relateret specifikt til vrede, grænsesætning, sårbarhed, skam, skygge, familiemønstre, vredesmønstre m.m.

Du har adgang til onlinebiblioteket 24/7. Også når uddannelsen er slut. 

Uddannelsens lukkede Anger Facilitator Facebookgruppe er et værdifuldt rum, hvor du kan dele, sparre og stille spørgsmål. Trygt og fortroligt. Kun for dette hold.

Uddannelsen består af

Kombinationen af workshops og onlineundervisning gør det nemt at være med på Anger Facilitator Uddannelsen – også hvis du bor langt fra København. Og hvis du har en travl hverdag.

FAQ

Du kan efter certificering vælge at integrere det, du lærer – og de redskaber du får – på uddannelsen, i det arbejde, du allerede laver, uanset hvad det er. Hvis du arbejder som coach, terapeut, rådgiver m.m. kan du også vælge at tilbyde 1:1 sessioner eller personlige forløb med fokus på vrede, grænsesætning, sårbarhed eller følelseskapring. Du vil have en bred vifte af værktøjer at tilbyde – fx guidede visualiseringer, dybe processer, spørgeskemaer, dagbogsark, fysiske øvelser m.m.

Du kan fx hjælpe andre til at:

 • få sat en nødvendig grænse
 • formulere en svær besked
 • skrive et vredesbrev
 • anmode om ændringer
 • tilkendegive ønsker og behov
 • reparere tidligere oplevelser, der påvirker aktuelle reaktioner
 • ændre uhensigtsmæssige eller destruktive mønstre

Alt sammen i et varmt, empatisk rum, hvor der er forståelse for klientens historie og hvor du kan give klienten en bedre forståelse for, hvorfor det her – helt forståeligt – er svært. Følelsen af at være forkert, uduelig eller “dårlig til” at sætte grænser/ kommunikere tydeligt/ give udtryk for sine følelser og behov, bliver helt naturligt mindsket, når man får en forståelse af, hvad man er formet af og har med sig i bagagen. Redskaber er vigtige. Men det er redskaber i kombination med empatisk selvforståelse og selvindsigt, der gør en forskel. Du bliver i stand til at “undervise” andre til at forstå sig selv bedre – på en simpel, men meget virkningsfuld måde.

Absolut. Uddannelsen er tilrettelagt med tanke på en travl hverdag og med plads til privat- og familieliv, og derfor er fleksibilitet en vigtig del af uddannelsen.

Anger Facilitator Uddannelsen er en specialiseret uddannelse til fagpersoner, der allerede arbejder med andre mennesker – fx som coach, terapeut, familierådgiver, parterapeut, sexolog, lærer, pædagog, vejleder, facilitator, mentor, underviser eller leder. Du har allerede en grundviden og erfaring med dig, og er specifikt interesseret i at udbygge din værktøjskasse med specialiseret viden om vrede, grænsesætning, skam sårbarhed og behov, fordi du ved, at det ville gavne dine klienter (elever, borgere etc.).

Du er også velkommen på Anger Facilitator Uddannelsen, hvis du ikke er fagperson. Det er ikke et krav, at du allerede arbejder med mennesker (eller har lyst til det), men blot at du finder emnet spændende og har lyst til at lære meget mere. Du må gerne tage uddannelsen for din egen skyld som et udvidet personligt udviklingsforløb, hvor du træner din egen grænsesætning og styrker din egen kommunikation yderligere. Så er du med på al undervisning (både live og online) men har ikke øveklienter og modtager ikke et certificeringsbevis, men et deltagerbevis.

Det er en forudsætning, at du er rask, velfungerende og psykisk stabil. Det betyder ikke, at du ikke må have nogen problemer eller issues (we all do!), men at du har ressourcerne til at tage vare på dig selv og din mentale tilstand. Uddannelsen er ikke en terapeutisk uddannelse.

Du vil igennem hele uddannelsen kigge på din egen historie og dine egne mønstre og vredes-, grænsesætnings- og sårbarhedsissues. Min holdning er altid, at vi kun kan tage vores klienter så dybt, som vi selv er villige til at gå.

Uddannelsens formål er både at give dig selv en dybere selvforståelse og samtidig lære dig, hvordan du nænsomt, empatisk og sikkert kan guide andre igennem samme vigtige proces. Hvis du vil det. 

Det er obligatorisk at kunne være med på alle 5 workshopdage. Du vil gå glip af for meget vigtig undervisning og øvetid, hvis du misser disse dage.

Alle uddannelsens live Masterclasses med Pernille optages, så der behøver du ikke være med live, men kan lytte, når det passer dig bedst. Og samtlige audiomoduler i onlinebiblioteket ligger tilgængeligt, så du kan se/høre/læse materialet efter behov.

Nej. Det forventes at du arbejder med uddannelsens temaer på et personligt plan, men du skal ikke aflevere skriftligt hjemmearbejde på Anger Facilitator Uddannelsen (som man gør på Shadow Facilitator Uddannelsen)

Min holdning er, at dette arbejde skal mærkes på egen krop for at kunne formidles til andre med den fornødne indsigt, omsorg og forståelse.

På den første workshop (13. april) får du en undervisningsdag, hvor vi kigger dybere på familiemønstre, barndom, tilknytningsmønstre, skam og skygge. Du kommer via øvelser og processer endnu dybere i din egen historie, samtidig med at du tilegner dig viden, redskaber, og komplette manusser fx en vigtig tilbage til barndomshjemmet-visualisering.

På den anden workshop (5 + 6 juli) introducerer jeg Regressionsprocessen, og vi øver den, så du vil kunne tage andre igennem den og arbejde sikkert og omsorgsfuldt med triggers, skamknapper og følelseskapring. På dag 2 leger med forskellige fysiske grænsesætningsøvelser, så vi også får kroppen med. Formålet er både at give dig selv redskaber – og give dig øvelser, du kan lave med – eller anbefale til – andre. Vi laver også en Anger Release Process, og du lærer hvordan du selv kan lave en (inklusiv set-up, manus til guidet vredesvisualisering, musik m.m). Derudover leder Groove Facilitator og Anger Facilitator mentorcoach Torild Hjertemod en skræddersyet Shadow Groove dans dine skygger fri session for – igen – at få kroppen med. Det bliver både sjovt og trygt.

På den tredje workshop (16 + 17 august) får du to undervisningsdage, hvor nørder og øver Grænsesætningsguiden, så den kommer fuldstændig under huden på dig, og du forstår alle trin til bunds og kan guide andre igennem den med sikkerhed og overskud. På dag 2 arbejder vi med sårbarhed, behov, tilgivelse og heling.

Hvad siger andre om uddannelsen?

Deltager på 2022-holdet

Dit materiale er ganske enkelt verdensklasse. Der er ingen andre uddannelser med så meget materiale i så struktureret en form. Det er virkelig fantastisk at arbejde med. Et onlineleksikon, hvor du kan finde alt, hvad du behøver.

Det er første gang jeg har været på en uddannelse, hvor der har været så meget styr på indholdet, og også så meget og så rigt et indhold.

**

Dit materiale er ganske enkelt verdensklasse. Der er ingen andre uddannelser med så meget materiale i så struktureret en form. Det er virkelig fantastisk at arbejde med. Et onlineleksikon, hvor du kan finde alt, hvad du behøver. Og så er det bare virkelig luksus, at det hele også findes i audioform.

**

ALT materialet er så gennemarbejdet og professionelt. Så fedt!

**

Man får gode modeller, som er nemme at omsætte og brug i terapeutisk arbejde.

**

Materialet er omfattende, grundigt, struktureret. 

**

Din formidling er klar, kærlig og konkret.

**

Din formidling er formidabel. Du er en god og nærværende underviser.

**

Du er en fremragende formidler – både skriftligt og mundtligt. Det er altid præcist, tydeligt og klart hvad du vil (lære os). Du har fuldstændig styr på et rum – uanset om det er en live workshop eller et zoomhold. Du giver folk plads til at dele, men kan også lukke ned, når det er nødvendigt. Og du er fantastisk til at skabe et trygt fortroligt rum, også så os, der kan være lidt tilbageholdende, tør dele og lukke lidt op.

**

Det bedste for mig er helt klart den meget strukturerede tilgang og at det faktum, at man er nødt til at forholde sig til det hele selv i ens eget liv, før man bruger det med klienter.

**

Det bedste er, at al undervisningen bliver optaget, og hele det kæmpestore vidensbibliotek. Dine praktiske guides og modeller og generøse delen ud af din viden, jeg som facilitator kan gå direkte hjem og bruge i arbejdet. Det er virkelig second to none.

**

Det vigtigste, jeg har lært er, at jeg godt må – og kan – blive vred. I mit barndomshjem var vreden usagt. Jeg er kommet i formidabel og komfortabel kontakt med min vrede, så jeg nu, stort set uden problemer, kan sige fra og nej. Jeg er blevet god til at blive vred, når det er den rette og sunde reaktion. Før ville jeg have vendt det meste indad og ikke givet udtryk for det udadtil.

**

Jeg vil fremhæve:
1) Pernilles formidlingsevne – kompliceret stof, gjort let og forståeligt
2) Den strukturerede, ugentlige undervisning, der bliver optaget, hvis du er forhindret i at deltage live
3) Onlinebiblioteket inklusiv app’en – så meget brugbar og tilgængelig viden har jeg ikke set på nogen anden uddannelse

**

Det bedste har været at få lov til at nørde i dybden – både i teori og praksis og med klienter og egen udvikling. At det ikke “kun” var vrede, men grænsesætning, skam, sårbarhed m.m. har betydet det hele for mig.

**

Jeg er blevet bedre til at se mine egne vredesmønstre og acceptere min sårbarhed.

**

Dit altid gennemarbejdede materiale – med både lyt og læs – motiverer og aktiverer min indlæring på flere niveauer. Det er tydeligt, at du både har nørdet dybt, men også gjort let tilgængeligt.

**

Også at få alt materialet som audio – det er guld værd for mig. Du taler virkelig tydeligt og har en god hastighed.

**

Til andre coaches/terapeuter ville jeg fremhæve, at det er godt materiale både i dybden og bredden – så selvom man allerede har mange uddannelser, og har arbejdet meget med både emnerne og sig selv, så er det et godt supplement eller ekstra værktøj … og ikke mindst en virkelig god egenproces. Psykoterapeuter får også en del uddannelse i skam og vrede, men det går ikke lige så dybt og connecter heller ikke lige så mange emner.

**

Du er god til at formidle med en rolig og velafbalanceret stemme og toneleje. Lydfilerne er fine og hverken for hurtig eller langsom tale. Din begejstring og passion oplever jeg tydeligt selvom det er via onlineundervisning – og det gør, at det ikke bliver for upersonligt i det digitale format.

**

Man får gode modeller, som er nemme at omsætte og brug i terapeutisk arbejde.

**

Det er den bedste uddannelse jeg har taget (og der har været mange) Det bedste er, at jeg kan kombinere det, jeg allerede kan, med det nye jeg har lært.

**

Jeg har lært at vrede og grænsesætning ER sundhed på lige fod med søvn, motion og ernæring.

**

Det absolut allerbedste har været at opleve, at jeg kan blive vred. Jeg anede det virkelig ikke. Jeg er også meget glad for at kunne give udtryk for vrede på en ordentlig måde nu – det tog tid, men med tid og øvelse kom det frem på en ret fin måde. Jeg er også virkelig glad for at kunne skelne mellem grænsesætning og vrede. Det var svært i starten. Jeg forbandt helt klar grænsesættende mennesker med at være vrede mennesker.

**

Jeg arbejder mest med kvinder i overgangsalderen og i årene op til, og mange som er omkring 50 år har ikke lært noget om vrede. Jeg har været rigtig god til at lære andre at mærke hjertet og turde være mere sårbare, men at lære andre om vrede var lige præcis den brik, (jeg ikke vidste, at) jeg manglede. At lære voksne kvinder at vrede kan være en skøn ting, som naturligt er en del af livet, er fantastisk.

**

Det har været så vildt at se, hvordan mine øveklienter stråler, og hvordan de har udviklet sig. Det er det smukkeste, jeg har set. Intet har kunne forløse som de to modeller, vores snakke og deres fysiske vredesudfoldelse, hvor de har tævet løs på mine sofapuder og skreget i puder. Jeg har fået deres ubetingede tillid og sårbarhed, og jeg har aldrig følt mig mere privilegeret. De har også selv givet udtryk for det og senere fortalt, hvordan det har ændret deres ægteskab, deres arbejde og deres liv. Jeg genkender det jo fra mig selv, og jeg er simpelthen blæst bagover af dette arbejde.

**

Jeg ELSKER din måde at undervise på. Du er både utroligt nærværende og skarp, samtidig med at du deler ud af dig selv … samtidig med at du også kan lukke med en stærk grænse, når der er for meget snak. Det er så fint, hvordan du kan lukke op for en proces og lukke den igen, og hvordan du kan undervise én og alligevel undervise alle.

**

Anger Facilitator Uddannelsen er et sted, hvor man kan lære alt det, ingen har lært en før. Det man ikke kunne lære fra sine forældre eller i skolen. Det der kommer i vejen mellem venskaber og andre forhold – det lærer man om her. Man lærer det af den bedste og mest ordentlige underviser, man overhovedet kunne drømme om. Og man bliver dygtig.

**

ALT materialet er så gennemarbejdet og professionelt. Så fedt!

**

Det vigtigste jeg har lært, er at jeg kan mærke min vrede og at det er ok at give udtryk for den. Fra et totalt passivt vredesmønster (“jeg er heldigvis ikke en, der bliver vred”), kan jeg nu mærke vreden både fysisk og følelsesmæssigt. Nu kan jeg genkende følelsen, når den dukker op OG vælge at handle på den. Privat er jeg blevet bedre til at sige fra og ‘nej’. Nu tager jeg mig tid til at mærke efter, om jeg har lyst til dette, og kan sige fra. Ting der undrer mig eller ikke er i orden, italesætter jeg i langt højere grad nu. Det føles lettere for hver gang.

**

Uddannelsen har givet mig en langt større viden og forståelse for hvad vrede er – og hvor meget vrede, der er til stede i megen kommunikation. Det er virkelig værdifuldt i mit daglige arbejde som coach og ledelsesrådgiver.

**

Biblioteket er genialt! Der er langt mere materiale, end jeg er vant til! Og i forskellige formater (audio og tekst). 1000 tak for det.

**

Det er fantastisk at onlineundervisningen bliver optaget, så vi kan se eller lytte efterfølgende. At der er ‘livstidsadgang’ til materialet, er virkelig væsentligt.

**

Du er yderst professionel, helt til fingerspidserne. Og meget lydhør. Tak for det 🙂

**

Det er en dybt professionel uddannelse med en meget dygtig og erfaren underviser. Uddannelsen vil flytte dig både privat og professionelt, og du får en fyldt værktøjskasse med guld.

**

Tak! Jeg er så taknemlig for alt hvad jeg har lært – og fortsat vil lære ved at genlytte og genlæse materialet.

**

Jeg er blevet bedre til at mærke, hvad jeg gerne vil have – og bede om det.

**

Jeg har fået meget konkrete modeller og visualiseringer, jeg kan bruge med klienter.

**

Jeg har fået et sprog for vrede.

**

Selvindsigt på et meget dybt plan.

**

Jeg har som parterapeut fået et større og mere forankret vokabularium i forhold til vredesdynamikker, grænsesætning og sårbarhed, og større sikkerhed i at forklare mine klienter om nervesystemets betydning for samspillet mellem mennesker/i parforholdet og egne håndteringsmuligheder i forhold til konflikter og intimitet.

**

Uddannelsen har først og fremmest givet mig et kæmpe bibliotek – jeg har printet alt og har nu en fed mappe, som fungerer som et perfekt opslagsværk. Og jeg har fået en masse konkrete øvelser, som jeg allerede har haft i brug mange gange.

**

Gruppens størrelse er tilpas lille til at føle sig tryg men også tilpas stor til at der er personer og situationer nok til at spejle sig i og masser af sparring.

**

Jeg elsker opbygningen med undervisning, sparring online og de fysiske møder. Et andet kæmpe plus er at teorien ikke blot forbliver ved teori – de praktiske øvelser og øve-sessionerne er et kæmpe plus. Du taler til hovedet for så efterfølgende at få den viden ned i kroppen.

**

 Det er første gang jeg har været på en uddannelse, hvor der har været så meget styr på indholdet, og også så meget og så rigt et indhold.

**

At både have alt på lyd og skrift er perfekt … jeg har gået tur i skoven med dig i ørerne, og kan hurtigt finde præcis det emne, jeg har brug for at genhøre, for alt er perfekt sorteret i biblioteket.  

**

Jeg vil fremhæve uddannelsens kvalitet og mængden af indholdet, og formidlingen. Og så elsker jeg når der er styr på tingene – der er en fast køreplan med datoer og tidspunkter, og det bliver overholdt.

pernille melsted i pressen
Mød din underviser

Pernille Melsted

Jeg har skrevet bogen DEN VIGTIGE VREDE og guidet mere end 1.000 mennesker igennem mine egne FORSTÅ DIN VREDE-forløb og workshops, og har ledet Anger Releases de seneste 10 år, som en del af workshoppen THE SHADOW PROCESS, udviklet af Debbie Ford. Jeg er en passioneret fortaler for at få vreden ud af skyggen, og integrere den på en sund måde, der hverken er aggressiv, grænseløs eller krænkende. Og heller ikke underdanig eller pakket ind i spirituel bypassing.

Jeg mener, at sund vredeshåndtering kan læres af alle – uanset vredestype og baggrund. Samtidig er jeg meget optaget af at få større adgang til sårbarheden, så det bliver trygt at kunne udtrykke sine behov – ærligt, frit og tydeligt. Og uden skam, manipulation eller frygt.
Det handler ikke kun om at tilegne sig redskaber, men om at forstå sig selv og sine mønstre på et dybere plan. Selvindsigt skaber grobund for selvomsorg og muliggør refleksion.

Sagt om Pernille fra 2022 Anger Facilitator-holdet:

Du formår at omdanne kringlet og nogle gange tør teori til en perfekt lille Maggi-terning i et sprog, alle kan forstå. Dine eksempler er altid spot-on og jeg elsker, når du deler personlige eksempler. Dit rolige stemmeleje er også perfekt i lydfilerne, hvor du guider igennem visualiseringer – lyden er altid perfekt og stemmeføringen og tempoet blidt og roligt, så der er tid til at mærke ind i tingene. Men samtidig er der ingen slinger i valsen i forhold til programmet – du styrer med fast og bestemt men altid kærlig hånd alt – noget, jeg virkelig beundrer. 

***

Jeg er vild med din struktur! Dine formuleringer, din deltagelse og engagement, dit skriftlige materiale er udførligt, intuitivt, velformuleret, omfangsrigt. Du har en dejlig stemme og et personligt udtryk, som giver tryghed, stamina, dybde, plads … også til grin.